PRE ŠTUDENTOV

Študentský domov Jedlíkova 5 je domovom študentov Technickej Univerzity v Košiciach. Pozostáva zo štyroch blokov prepojených spjovacími chodbami. Každý blok má sedem poschodí a dva výťahy. Pred internátom je parkovacia plocha o kapacite približne 100 parkovacích miest. Študentský domov Jedlíkova 5 je domovom primárne študentov Technickej Univerzity v Košiciach.

V internáte sú ubytovávaní prevažne študenti fakulty BERG, stavebnej fakulty, hutníckej fakulty a fakulty elektrotechniky a informatiky.

UDPATE: Platné pre študentov ubytovaných na výnimku počas 2.vlny COVID 19 a zahraničných študentov

 

Študenti TUKE, UPJŠ:       65 €/mesiac

Študenti iných VŠ:            100€/mesiac  

PLATBA VÝLUČNE BANKOVÝM PREVODOM!

 Uhrádza sa za obdobia:

 •  september-november 2020   – 195€/300€  termín na úhradu:  pred ubytovaním sa
 •  december-február 2020/2021 – 195€/300€  termín na úhradu: 30.11.2020
 •  marec-máj 2021                    – 195€/300€  termín na úhradu: 28.2.2021
 •  jún 2021                                – 65€/100€   termín na úhradu: 31.5.2021

Platba musí byť k danému termínu uhradená a zaevidovaná na účte, po tomto termíne účtujeme zmluvnú pokutu 0,20€ za každý omeškaný deň.


IBAN:      SK97 8180 0000 0070 0008 4912

SWIFT:    SPSRSKBAXXX

VARIABILNÝ SYMBOL:           201…     
 VS pre ubytovanie v MAISe (číslo zmluvy o ubytovaní)

ŠPECIFICKÝ SYMBOL:            1513

SPRÁVA PRE PRIJÍMATEĽA:    meno a priezvisko
Študenta ubytovaného v ŠD na Jedlíkovej 5 v Košiciach
                                   

Na každom z poschodí je 12 izieb a kuchynka, celkovo 1316 lôžok. Ubytovanie je formou bunkového systému, čo znamená – 1 bunka = 2 x izba (dve postele, stôl, dve stoličky, dva nočné stolíky, komoda, police), spoločná chodba so štyrmi vstavanými skriňami, chladnička, kúpeľňa, wc.

Študentom sú zdarma poskytnuté farby, štetce a iný materiál potrebný na vylepšenie izby a taktiež možnosť výmeny starých chladničiek, matracov, písacích dosiek, smetníkov, …

 

    DLHODOBÉ UBYTOVANIE

Kontakt:

Ing. Zdenka Vrábelová   +421 55 602 5851
zdenka.vrabelova@tuke.sk

PRE HOSTÍ

Študentské izby

 • Bunkový systém (2 izby, v každej izbe sú dve váľandy),
 • spoločná kúpeľňa so sprchou a WC,
 • chladnička je spoločne umiestnená v chodbe.
Cena:
– 1 osoba (lôžko) 10€ /noc + 1,50€ mestský poplatok
 

Hosťovské izby

 • Bunkový systém (2 izby, v každej izbe sú dve váľandy),
 • spoločná kúpeľňa so sprchou a WC,
 • chladnička je spoločne umiestnená v minikuchynke,
 • v každej izbe je televízor.

Cena:
– dvojposteľová izba v bunke (1 osoba): 25€ /noc + 1,50€ mestský poplatok
– dvojposteľová izba v bunke (2 osoby): 17€ /noc + 1,50€ mestský poplatok
– celá bunka (1 osoba): 40€ /noc + 1,50€ mestský poplatok

Apartmány

 • Časť spálňová: 2 váľandy, rádio, chladnička,
 • časť ubytovacia: rohový gauč a TV prijímač,
 • sociálne zariadenie.

Cena:
– apartmán: 45€ /noc + 1,50€ mestský poplatok

 

 

KONTAKT VRÁTNICA ŠD J5: +421 55 602 5859