PC Klub

ÚRADNÉ HODINY: Pondelok a Streda od 19:00 do 20:00 

Základom klubu je, aby si členovia rozvíjali svoje
vedomosti, schopnosti a praktické skúsenosti v tom, čo ich baví. Na druhej strane je potrebné, aby k tomu, čo robia, pristupovali zodpovedne, keďže PCKlub má na starosti internetové pripojenie a služby nielen pre študentov, ale aj pre ubytovacie oddelenia, stravovacie zariadenia, zamestnancov a v neposlednej rade
aj externé organizácie a projekty ako je napríklad edunet.

PREDSEDA: Bc. Dávid Abaházi 

PODPREDSEDA: Bc. Márk Očenáš

WEBMASTER: Bc. Zuzana Benková, Dominik Abaházi

TECHNICI: Gabriel Genco, Máté Glovický, Richard Kuik,                                    Adrián Jakub

KONTAKT: pcklub.jedlikova5@gmail.com 

Každým rokom PCKlub zdokonaľuje a hlavne udržiava chod siete na internáte. Pomocou vlastných informačných systémov sa snažíme spríjemniť bývanie a život na internáte, taktiež sa podieľame na udržiavaní poriadku v spoločných priestoroch a priestoroch pred internátnom.

Študentom bývajúcim na internáte PCKlub ponúka rôzne druhy služieb zamerané prevažne na IT technológie ako napríklad zdieľanie svojich dát pomocou sieťových externých diskov, netboot, zabezpečuje IRC komunikáciu študentov ubytovaných na internátoch Jedlíkova 5. Rady a návody ako efektívnejšie využívať sieť pre svoje potreby. Ponúka televízny program filmov a seriálov.

Z dôvodu odchodu starších členov z klubu, sa uskutočňuje konkurz do klubu, kde na základe vedomostí z oblastí počítačov, sietí aj všeobecných vedomostí a po osobnom pohovore sú vyberaní uchádzači, ktorí sa v skúšobnej dobe zapájajú do aktivít PCKlubu. Počas tejto skúšobnej doby sa ukáže, ktorí uchádzači sa snažia a venujú svoj voľný čas aktivitám klubu.

PCKlub ako každá iná organizácia má program pravidelných týždňových porád. Tie sa uskutočňujú každý pondelok približne o 20:00, kde sa riešia interné záležitosti klubu, chod internátnej počítačovej siete, program práce a rozdelenie úloh na najbližší týždeň.

V priestoroch miestnosti PCKlubu sa taktiež každý semester koná zápis do občianskeho združenia Jedlíková 5 a zároveň zápis do internátnej siete.

Pre lepší kontakt s používateľmi internátnej siete sú zavedené „úradné hodiny PCKlubu”, každý pondelok a stredu od 19:00 do 20:00. Na úradných hodinách môžu ubytovaní študenti riešiť svoje problémy s internátnou sieťou, prípadne problémy so svojím počítačom.

S pozdravom kolektív PCKlubu.

ŠTUDENTSKÁ POLÍCIA

Študentská polícia je klubom ŠRJ5, ktorej sa zodpovedá za svoju činnosť. Úlohou člena ŠPJ5 je vykonávať službu, čo znamená byť nielen nápomocný službukonajúcemu vrátnikovi pri kontrolovaní prichádzajúcich študentov, ale aj dbať na dodržiavanie ubytovacieho poriadku a dohliadať na disciplínu v študentskom domove. Služba na vrátnici sa začína o 19.00 hod. a konči o 02.00 hod. Polícia pomáha riešiť problémy s nedodržiavaním Ubytovacieho poriadku.

PREDSEDA: Žofia Puskárová

PODPREDSEDA: Bc. Roland Kmec

KONTAKT: spjedlikova5@gmail.com

  1. Člen klubu, ktorý je v službe, je povinný kontrolovať každú osobu vstupujúcu do priestorov ŠDJ5.
  2. Člen klubu je oprávnený kontrolovať priestory pod správou ŠRJ5.
  3. Pokiaľ je kontrolovaná osoba ubytovaná v ŠDJ5, je povinná legitimovať sa po novom platnou ISIC kartou.
  4. Neubytovaná osoba je povinná dodržiavať návštevné hodiny ŠDJ5.
  5. Pokiaľ sa ubytovaná osoba odmietne legitimovať, člen klubu jej nesmie povoliť vstup do ŠDJ5.
  6. Pri fyzickom napadnutí člena ŠPJ5 osobou ubytovanou v ŠDJ5, bude dotyčná osoba vylúčená zo ŠDJ5 podľa § 7 ods. 4 Ubytovacieho poriadku. Pri slovnom napadnutí bude dotyčná osoba predvolaná pred ŠRJ5.
  7. Člen klubu je počas služby povinný mať na sebe identifikačný odev s nápisom a logom ŠPJ5 a má byť čistý a upravený.  Je zakázané nosiť odev s nápisom a logom ŠPJ5 mimo služby, pokiaľ predseda klubu nerozhodne inak.
  8. Je všeobecne zakázané nosiť odev s nápisom a logom ŠPJ5 pre osoby, ktoré nie sú aktuálnymi členmi ŠPJ5.
  9. V prípade, že si člen ŠPJ5 nebude plniť svoje povinnosti, bude vylúčený zo ŠPJ5 a stráca nárok na výhody člena ŠPJ5 a doplatí bytné za daný mesiac, kedy bol zo ŠPJ5 vylúčený.
  10. V prípade porušenia UP členom ŠPJ5, bude tento člen riadne predvolaný pred ŠPJ5, kde sa toto porušenie bude prešetrovať.

Fitness studio Dragons

Posilňovňa Fitness studio Dragons, ktorá je jedným z klubov Študentskej rady Jedlíkovej 5, sa nachádza na D- bloku. Zahŕňa 5 miestností. V každej miestnosti si nájdete potrebné zariadenia a činky, ktoré sú potrebné k Vášmu účelu. Posilňovňa je zariadená profesionálnymi posilňovacími strojmi, ktoré sa nachádzajú v komerčných a aj domácich posilňovniach. Hlavná miestnosť je miestnosť 05.

VEDÚCI: Daniel Hirka 

KONTAKT: daniel.hirka.srj5@gmail.com

Jedným z klubov ŠRJ5 je fitness studio Dragons, ktoré sa nachádza na D-bloku. Zahŕňa 5 miestností. V každej z miestnosti si nájdete potrebné zariadenia a činky,, ktoré sú potrebné k vášmu cvičeniu. Posilňovňa je zariadená profesionálnymi posilovacími strojmi.

V hlavnej miestnosti sa nachádzajú: polohovateľné a pevné lavičky, multipress so sadou oceľových kotúčov, 2 olympijské činky s pogumovanými kotúčmi, sada tyčí rôznych tvarov, na ktoré sa môžu nakladať kotúče podľa vlastnej potreby. V tejto miestnosti si môžete kompletne odcvičiť svalové partie, ako je hrudník, chrbát, biceps, triceps, ramená a brucho.

V miestnosti D04 sa nachádza 5 stacionárnych bicyklov, 2 stepre, orbitrek a jednoduchý bežiaci pás. Tieto zariadenia slúžia hlavne pre aeróbne cvičenie. Nachádza sa tu aj abdductor, ktorý je určený pre spevnenie stehenného svalstva najmä pre ženy.

Miestnosť D02 je zameraná hlavne na nohy. Na tento účel sú zamerané stroje: hacken- drep, legpress, stojan na drepy s olympijskou činkou, výpony na lýtka v sede a stroj na predkopávanie. Ďalej môžete využívať boxovací mech, T-príťah v predklone (určený hlavne pre svaly chrbta) a lavička s opierkou zameraná na bicepsový sval.

V miestnosti D03 je umiestnená multifunkčná dvojveža s protismernými kladkami, predkopávaním, zakopávaním, veslovaním a bradlami, na ktorej si môžete precvičiť takmer každú svalovú partiu pomocou kladiek alebo pomocou vlastnej telesnej váhy. V rohu je umiestnený Peck- deck, ktorý je výlučne zameraný na prsné svaly.

V miestnosti D01 sa nachádzajú pogumované jednoručné činky od 6 kg do 50 kg, lavička na tlaky za hlavou s olympijskou činkou, kombinovaný stroj hrazda- bradlo s protizáťažou a polohovateľné lavičky.

Na záver je potrebné dodať, že posilovaním udržujete dobú náladu, zvyšujete obranyschopnosť organizmu, telesnú zdatnosť a duševnú pohodu. V posilňovni nájdete zariadenia pre rekreačné posilňovanie, aktívny odpočinok, udržiavanie zdravia a kondície.