Internát Jedlíkova 5

Študentský domov J5
Jedlíkova 5
040 11 Košice

Vedúci ŠD: Ing. Peter Olexa: 055/602 58 50
Vrátnica: 055/602 5859
Ubyt. odd (študenti):

Fedorová – 055/602 5861 Ileninová – 055/602 5857 

Ubyt. odd (hostia): 055/602 5851

E-mail:

slavka.fedorova@tuke.sk

mariana.ileninova@tuke.sk

Študentská rada J5
Predseda: Bc. Riccardo Belloni
Tel: +421 917 443 531
E-mail: srjedlikova5@gmail.com

Študentská polícia J5
Predseda: Jakub Fekete
Tel.č.: 055/602 5859

PCKlub J5
Predseda: Bc. Dominik Abaházi 
Tel.č.: +421 940 993 844
E-mail: pcklub.jedlikova5@gmail.com
Web: pcklub.sk