Internát Jedlíkova 5

Ubytovanie ŠDJ5

Internáty Jedlíkova 5 sú internátmi pre študentov Fakulty Berg, SvF, FMMR. Sú súčasťou vysokoškolského komplexu internátov Jedlíkova. Umiestnenie internátov je na sídlisku Luník VIII, čo je v blízkosti obchodných centier Optima a Kaufland. Štandardná izba internátov je delená na dve bunky, ku ktorým patria sociálne zariadenia a malá chodba so skriňami a chladničkou. Každá bunka je dimenzovaná pre dvoch študentov (štyria študenti na izbu), pričom každý z ubytovaných študentov má k dispozícií posteľ, nočný stolík, poličku, skrinku s policami a pracovní stôl. Vybavenie samotných internátov je na pomerne vysokej úrovni, ich nadštandard indikuje bezprostredná blízkosť k jedálni, telocvičniam, športoviskám, práčovni a k množstvu zaujímavých lokalít vytvorených pre študentov. Na internátoch pôsobia pod záštitou Študentskej rady , Študentská televízia, PCKlub a takisto  vybavená posilňovňa. Možnosti aktívneho využívania voľného času podporuje Študentská rada, ktorá spolu s klubmi organizuje veľké množstvo spoločenských a športových podujatí. K týmto ich aktivitám možno pripočítať aj 24 hodín denne otvorenú práčovňu, , posilňovňu, študovňu či stolnotenisovú miestnosť – všetko prístupne a areáli internátu. Vo večerných hodinách sú študentom ubytovaným na internátoch dostupné aj telocvične, veľká stolnotenisová miestnosť či ihriská na squash, florbal a množstvo iných športov. Možnosti interaktívnej výučby s výpočtovou technikou umožňujú miestnosti InstallFestu (zriadené PCKlubom) alebo Univerzitná Internetová Kaviareň.

Pokyny k ubytovaniu

 

Všetky informácie k platbám na nasledujúci kvartál sú vždy priebežne zverejňované na stránke ŠD J5. Študenti sú povinní sledovať oznamy uverejňované študentskou radou a riadiť sa aktuálnymi inštrukciami. Ak študent nezaplatí poplatok do stanoveného termínu, za každý deň omeškania platby mu je účtovaný poplatok, ktorého výška je uvedená v príslušných zápisniciach ŠR J5.

 

Stiahnuteľné súbory

 

·         Cenník ubytovania študentov a doktorandov platný od 01.09.2022

·         Cenník ubytovania pre verejnosť platný od 1.7.2022

·         PvP/TUKE/UBYTOVANIE/ŠDaJ/22 – Kritéria pre ubytovanie v ŠDaJ

·         Kilometrovník

·         Ubytovací poriadok ŠD TU

·         Zmluva o ubytovaní

Ubytovacie oddelenie

 

Pondelok

08:00-12:00
13:00-14:00

Utorok

08:00-12:00
13:00-14:00

Streda

08:00-12:00
13:00-14:00

Štvrtok

08:00-12:00
13:00-14:00

Piatok

08:00-13:00

Sankcie za nedodržanie zmluvných podmienok

 

Je povinnosťou každého ubytovaného študenta. Prečítať si ubytovací poriadok a zmluvu, pričom svojím podpisom pri ubytovaní sa zaväzuje k ich dodržiavaniu. V prípade, že študent poruší zmluvu, alebo pravidlá stanovené v ubytovacom poriadku ŠD J5, sankcie sú následovné:

              a)Písomné napomenutie – 25 €
              b)Podmienečné zrušenie ubytovania v ŠD – 35 €
              c) Zrušenie ubytovania v ŠD – 50 €

 

Krátkodobé ubytovanie

 
 • V ŠD J5 je možné krátkodobé ubytovanie v študentských izbách. Ceny pre tento druh ubytovania sú nasledovné:

  • pre študentov TUKE – 9 €/noc s ISIC kartou
  • pre študentov iných VŠ – 14€/noc s ISIC kartou

 

Hosťovská izba

 
  1. 31€/noc dvojlôžková izba v bunke (1 osoba)
  2. 22€/osoba/noc dvojlôžková izba v bunke (2 osoby)
  3. apartmán – 60€/noc (max.2 osoby)
  4.  bunka s 2 izbami  – 50€/noc (1 osoba)
   • daň 2,50€/osoba/noc

 

Zopár informácií

 

Pri vstupe do ŠD J5 je študent povinný legitimovať sa na vrátnici preukazom študenta ISIC, prípadne ubytovacím preukazom.

Návštevné hodiny v ŠD J5 sú od 8.00 hod. do 22.00 hod.

Na vnútorných bunkách izieb je zakázané inštalovať zámky a zamykať sa.

Na pokyn vedenia Študentských domovov a jedální TUKE je prísne zakázané fajčiť v priestoroch ŠD J5.

Členské do občianskeho združenia

 

Členstvom v OZ študent získava možnosť pripojenia do internátnej siete, možnosť využívať posilňovňu, boxovňu, práčovňu a iné služby na internátoch J5. Platbu za zimný semester 2023/2024 je potrebné zrealizovať najneskôr do … Výška členského je 27 eur.

Predčasné ukončenie ubytovania

Študentom, ktorí plánujú zo ŠD odísť skôr, ako majú podpísanú zmluvu (Zmluva o ubytovaní, bod č.2 – predčasné ukončenie ubytovania) je účtovaná sankcia 40 % z ceny bytného za každý mesiac, o ktorý je skrátená doba ubytovania. Identifikačné a platobné údaje k úhrade sankcie vygeneruje ubytovacie oddelenie.

V prípade ukončenia štúdia je nutné doniesť potvrdenie o ukončení štúdia. Platby za ubytovanie aj sankcie za predčasné ukončenie ubytovania musia byť uhradené včas, t.j. 7 dní pred odchodom zo ŠD (v MAISe-platby za ubytovanie, doklad o zrealizovaní platby predložiť na ubytovacom oddelení).

Postup pri odchode z ŠD

 

Pri odchode z ŠD je potrebné:

 • mať zrealizovanú platbu za ubytovanie v MAISe
 • predložiť doklad o zaplatení sankcie za predčasné ukončenie ubytovania (uhradiť aspoň 7 dní pred odchodom)
 • doniesť vyplnenú odchodku (vyzdvihnúť na ubytovacom oddelení)
 • podpisy spolubývajúcich – nedávať u nás to takto nie je
 • pečiatku a podpis chodbového výboru na poschodí – nedávať
 • podpis upratovačky – podpíše pri odovzdaní upratanej izby
 • odovzdať kľúč s visačkou, posteľné prádlo, (ubytovací preukaz)