ŠTUDENTSKÁ RADA

Občianske združenie Študentská rada FBERG, SvF a HF Jedlíkovej 5 v Košiciach je najvyšším výkonným orgánom a právnou subjektivitou Študentskej časti akademického senátu Stavebnej fakulty, Baníckej fakulty a Hutníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach v objekte študentského domova Jedlíkova 5 v Košiciach. Bolo založené dňom registrácie na Ministerstve vnútra SR, 20.10.1993. ŠR Jedlíkova 5 je zložená zo zástupcov akademických senátov FBERG, SvF a HF a volených členov zo strany ubytovaných študentov. Cieľom ŠR je riešiť problémy študentov, pomáhať im a skvalitňovať ich ubytovanie. V priebehu akademického roka organizuje rôzne kultúrno-spoločenské, zábavné, či športové podujatia.

Študentská rada zasadá každú nedeľu vo večerných hodinách počas celého školského roka v miestnosti Študentskej rady(blok D prízemie), pričom stretnutia sú verejné a môžu sa ich zúčastniť ubytovaní internátu.

MIESTNOSTI V SPRÁVE ŠR J5

MIESTNOSTI SU URČENÉ PRE ČLENOV OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA ŠR J5, PRIČOM KĽÚČE SÚ K DISPOZÍCII NA VRÁTNICI V ČASE OD 06:00 DO 22:00 VYDÁVANÉ NA UBYTOVACÍ PREUKAZ (ISIC) A ČLENSKÚ KARTU OZ. NA DVERÁCH MIESTNOSTÍ SA NACHÁDZAJÚ INFORMAČNÉ LETÁKY S PRAVIDLAMI O SPRÁVNOM POUŽÍVANÍ MIESTNOSTÍ. PRI PORUŠENÍ TÝCHTO PRAVIDIEL BUDE OSOBA PREDVOLANÁ PRED ŠR J5. 

PRÁČOVňA

NA ”A” BLOKU V MIESTNOSTI A003 SA NACHÁDZA PRÁČOVŇA S PRÁČKAMI.  

SPOLOčENSKÁ MIESTNOSŤ

NA ”A” BLOKU V MIESTNOSTI A002 SA NACHÁDZA BILIARDOVÁ MIESTNOSŤ. 

šTUDOVNE

NACHÁDZAJÚ SA NA D107, SÚ URČENÉ PRE ŠTÚDIUM JEDNOTLIVCOV ALEBO SKUPÍN BEZ RUŠENIE SPOLUBÝVAJÚCICH NA  IZBÁCH.

STOLNOTENISOVÁ MIESTNOSť

MIESTNOSŤ S PINGPONGOM JE NA C307. PRÍSLUŠENSTVO JE NA VYŽIADANIE K ZAPOŽIČANIU NA VRÁTNICI.

MULTIMEDÁLNA MIESTNOSŤ

V MIESTNOSTI C002 JE MULTIMEDIÁLNA MIESTNOSŤ S MOŽNOSŤOU POZERANIA FILMOV CEZ PROJEKTOR.
KĽÚČE MÁ V SPRÁVE PREDSEDA ŠR J5!

DRAGONS FITNESS

NA PRÍZEMÍ ”D” BLOKU (MIESTNOSTI 001-005) JE POSILŇOVŇA S MNOŽSTVOM STROJOV A ZARIADENÍ PRE CVIČENIE. 

ZODPOVEDNÉ OSOBY ZA MIESTOSTI

V PRÍPADE AKÝCHKOĽVEK PROBLÉMOV S PRÍSLUŠNOU MIESTNOSŤOU NEVÁHAJTE KONTAKTOVAŤ ZODPOVEDNÉ OSOBY

SPOLUORGANIZOVANÉ PODUJATIA

Pripravované akcie ŠR J5

Podpora od ŠR J5

AKO SA STAŤ ČLENOM OBČIANDSKEHO ZDRUŽENIA ŠR J5

POSTUP:

– PRIHLÁSENIE SA DO USERPANELU 

-VLOŽENIE MAC ADRESY DO SYSTÉMU

-VYGENEROVANIE PRIHLÁŠKY

-ZAPLATENIE POPLATKU PREVODOM ( DBAŤ NA SPRÁVNE VYPÍSANIE VARIABILNÉHO ČÍSLA PRI PLATBE)

-VYTLAČENIE POTVRDENIA O ZAPLATENÍ

-VYTLAČENIE ZMLUVY 

ZÁPIS SA USKUTOČŇUJE HROMADNE V 3. KOLÁCH NA ZAČIATKU KAŽDÉHO SEMESTRA. DODATOČNE SA VYKONÁVA POČAS ÚRADNÝCH HODÍN PC KLUBU.

aktuálne

PREDSEDNÍCTVO ŠR J5

PREDSEDA

Bc. Ján Bialobok

PODPREDSEDA

Bc. Patrik Matej

PODPREDSEDA

Bc. Braňo Topitzer

člen

Katarína Kicková

člen

Katarína Juríková

člen

Helena Podolská

ČLEN

Riccardo Belloni

ŠPORTOVÝ REFERENT A VEDÚCI DRAGONS FITNESS

Daniel Hirka

KONTAKTNÉ OSOBY ZA PRÍSLUŠNÉ BLOKY

V PRÍPADE AKÝCHKOĽVEK PROBLÉMOV OHĽADOM UBYTOVANIA, PRÍP. INÝCH PODNETOV NA INTERNÁTE, KTORÉ TRÁPIA ŠTUDENTOV, MAJÚ MOŽNOSŤ SA OBRÁTIŤ NA ZODPOVEDNÉ OSOBY, KTORÉ IM POMÔŽU VYRIEŠIŤ ICH PROBLÉMY, PRÍP. POSUNÚŤ INFORMÁCIE DAĽEJ ŠTUDENTSKEJ RADE A VEDENIU INTERNÁTU.