!!!!!Oznam ŠDaJ pre študentov končiacich ročníkov!!!!!!

 

 

 

 

 

 

 

 

!!!!Oznam ŠDaJ!!!!

 

 

 

 

!!! Rezervácia izieb na akademický rok 2021/2022 !!!

 

Excel súbor na stiahnutie: Rezervácie-2021-vzor-žiadosti