Nariadenia od vedenia ŠDaJ TUKE zverejnené dňa 21.09.2021

                         

                            V prílohe nájdete informácie o tom, ako to bude fungovať na internáte a škole v súvislosti s Covid-19


                                                        PR_TUKE_11_21_Zahajenie akademickeho roka